Vejledning > | Klubber > | DJU Shoppen > | Måttereservation >

Cookies
 Glemt adgangskode?

Vilkår


At benytte DJUPortalen betyder, at du har læst og accepterer at være bundet af disse vilkår. Hvis du ikke accepterer at overholde disse vilkår skal du ikke bruge eller tilgå DJUPortalen.

Hvis der foretages ændringer i disse vilkår, vil DJUPortalen notifisere brugerne.

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT, DA DE INDEHOLDER VIGTIGE INFORMATIONER VEDRØRENDE DINE RETSLIGE FORPLIGTELSER.

Konto

Når du bruger DJUPortalen, accepterer du at være fuldt ansvarlig for al brug af din bruger-konto, og for enhver handling, der finder sted ved brug af din bruger-konto. Du accepterer, at ingen materialer af enhver art indsendt gennem din konto eller på anden måde indsendt gennem DJUPortalen vil krænke rettigheder af tredjemand.

Indhold

Alt indhold på djuportalen.dk er DJUPortalen ejendom eller dets brugere med alle rettigheder forbeholdt. Indholdet må ikke kopieres, genbruges eller sælges i nogen form. Dette gælder ikke for dit eget bruger-indhold, som du lovligt lægger på DJUPortalen. Enhver form for data mining, brug af robotter eller lignende dataindsamling eller udvindings-metoder er strengt forbudt. Enhver brug af DJUPortalen undtagen brug som er udtrykkeligt tilladt i disse betingelser, er strengt forbudt. Intet i disse betingelser skal opfattes som en overdragelse af licens til immaterielle ejendomsretter. Denne licens er genkaldelig til enhver tid uden varsel og med eller uden årsag.

Varemærker

DJUPortalen, djuportalen.dk og andet DJUPortalen-indhold er varemærker tilhørende DJUPortalen.

Bruger-adfærd

Du accepterer, at du ikke vil bruge DJUPortalen til at:
  • indsamle kontaktinformationer fra andre brugere til et formål der ikke er relaterende til din klub eller til ulovlige formål samt udsendelse af spam.
  • bruge DJUPortalen på nogen som helst ulovlig måde, eller på nogen anden måde, der vil kunne skade DJUPortalen eller andre personer på nogen måde.
  • bruge eller forsøge at bruge en anden brugers konto til at skabe en falsk identitet på DJUPortalen.

Du er alene ansvarlig for din interaktion med andre DJUPortalen brugere. Vi forbeholder os ret til, men er ikke forpligtet til, at overvåge tvister mellem dig og andre brugere.

Bruger-indhold

Du er alene ansvarlig for alt bruger-indhold, som du lægger på DJUPortalen og / eller deler med andre brugere. Du kan ikke lægge bruger-indhold på DJUPortalen, som du ikke har tilladelse til at lægge på. Du forstår og accepterer, at DJUPortalen administratorer kan gennemgå alt bruger-indhold og kan når som helst og uden varsel slette eller fjerne ethvert indhold uanset årsag eller uden årsag, herunder bruger-indhold, som det kun er DJUPortalen, der har vurderet overtræder disse Betingelser. Du er alene ansvarlig for at oprette sikkerhedskopier og erstatte ethvert indhold du lægger på eller opbevarer på DJUPortalen.

Når du lægger indhold på DJUPortalen, godkender du os til at foretage sådanne kopier deraf, som vi finder nødvendige for at facilitere indhold på DJUPortalen. Ved at lægge indhold på DJUPortalen, samtykker du automatisk i, at du har ret til at tildele DJUPortalen en uigenkaldelig, vedvarende, ikke-eksklusiv, overførbar, fuldt betalt, global licens (med ret til at viderelicensere) til at bruge, kopiere, offentligt udføre, offentligt vise, omformatere, oversætte, uddrage (helt eller delvist) og distribuere dette indhold til ethvert formål, kommercielt, reklame, eller på anden måde, på eller i forbindelse med DJUPortalen eller marketing heraf, og til at udarbejde afledte værker heraf, eller inkorporere i andre værker, sådan indhold, og give licens til og tillade underlicenser af ovenstående. Du kan fjerne dit indhold fra websitet til enhver tid. Hvis du vælger at fjerne dit indhold, vil licensen givet ovenfor automatisk udløbe, men du tillader, at selskabet kan beholde kopier af dit indhold som en del af en sikkerhedskopi. DJUPortalen gør ikke ejerskab over dit indhold. Du vil bevare det fulde ejerskab af alt dit indhold, og alle immaterielle ejendomsrettigheder eller andre ejendomsrettigheder forbundet med dit indhold.

Tredjeparts-indhold

DJUPortalen indeholder links til tredjeparts websteder eller andet indhold eller ting tilhørerende eller kommende fra tredjemand. Tredjepartsindhold er ikke undersøgt eller kontrolleret på nogen måde af DJUPortalen og DJUPortalen er ikke ansvarlige for nogen form for tredjeparts websteder eller andet indhold tilgængeligt via DJUPortalen på nogen måde. Inkludering af, linke til eller tillade anvendelse eller installation af en tredjeparts websted eller en tredjeparts programmer, software eller indhold, er ikke ensbetydende med godkendelse eller opbakning af DJUPortalen. Hvis du beslutter at forlade DJUPortalen og tilegner dig adgang til tredjeparts websteder eller andet indhold, gør du det på egen risiko, og du bør være opmærksom på, at vores forhold ikke længere gælder.

Webshops på DJUPortalen - ansvarsfraskrivelse

Webshopindehaveren har pligt til at angive relevante oplysninger såsom navn, adresse, registreringsnumre samt telefonnummer og e-mailadresse i webshops under DJUPortalen. Herudover er webshopindehaveren ansvarlig for, at webshops under DJUPortalen overholder gældende love og regler for e-handel på internettet herunder skatte- og afgiftsmæssige regler, regnskabsmæssige regler samt regler for forbrugerbeskyttelse.

Kundernes brug af webshops hos DJUPortalen sker på eget ansvar. Dvs. at DJUPortalen påtager sig intet ansvar for e-handler foretaget på webshops hos DJUPortalen. DJUPortalen er ej heller ansvarlig for brugernes forhold og drift af webshoppen, og webshopindehaveren er forpligtet til at holde DJUPortalen skadesløs over for krav fremsat som følge heraf. Det er webshopindehaverens eget ansvar, at lovligheden af data i webshops hos DJUPortalen følger den lovgivningen og overholder de etiske regler omkring brug af Internettet. DJUPortalen påtager sig intet ansvar for driftstab, tabt erhvervsfortjeneste eller andre indirekte tab som følge af systemnedbrud, force majeure eller anden form for manglende levering af data hos DJUPortalen.

Køb af annoncer og tjenester på DJUPortalen

Betalingsbetingelser:
Følgende betalingsmidler accepteres på sitet: Dankort, eDankort, MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY og JCB.

              

Fortrydelsesret:
De erhvervsdrivende udgør målgruppen for køb af annoncer og tjenester på DJUPortalen. Alle bestillinger med en virksomhed betragtes som erhvervskøb (jf. Købeloven), og fortrydelsesretten gælder ikke her. Hvis en forbruger alligevel køber en annonce eller sponsorlink på DJUPortalen, vil en eventuel fortrydelsesret ophøre fra det øjeblik at forbrugeren har givet samtykke til at annoncen eller sponsorlinket måtte offentliggøres på DJUPortalen (jf. Forbrugeraftaleloven).

Ansvarsfraskrivelse:
Vi tillader ikke annoncering, som er anstødelig, krænkende eller nedsættende over for bestemte personer eller persongrupperinger eller som indeholder link til ulovlige eller anstødelige websites.

DJUPortalen forbeholder sig ret til at afvise annoncering for produkter, der er i konkurrence med DJUPortalen egne tjenester.

Ansvaret for annoncens udformning og indhold påhviler helt og alene annoncøren som afsender af annoncen. DJUPortalen kan ikke drages til ansvar for reklamens indhold og er ikke erstatningsansvarlig i forbindelse med en klagesag.

DJUPortalen er til enhver tid berettiget til – også uden varsel – at ændre indholdet eller helt fjerne annoncer og sponsorlinks på DJUPortalen.

Opsigelse af abonnementer og licenser:
Opsigelse af abonnementer og licenser til tilkøbsmuligheder mv. skal ske skriftligt og minimum 1 måned før næste periodes start.

Tredjepartsannonceleverandører

Vi bruger tredjepartsannonceringsvirksomheder til at vise annoncer, når du besøger vores websted (herunder Google). Disse virksomheder kan bruge oplysninger (ikke dit navn, din adresse, din e-mail-adresse eller dit telefonnummer) om dine besøg på dette og andre websteder med det formål at levere annoncer om varer og tjenester, der måtte have din interesse. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om denne praksis og vil vide noget om dine valg i forhold til ikke at lade disse virksomheder bruge disse oplysninger, skal du klikke her. Du kan finde yderligere oplysninger i Appendiks A i NAI Self-Regulatory principles for publishers (PDF). Bemærk, at Network Advertising Initiative til enhver tid kan ændre dette eksempel på sprogbrug.

Vedr. Google:

DJUPortalen klubber

DJUPortalen klubber er klubber, grupper eller andre specielle profiler. Du må ikke opsætte en klub på andre individers eller entiteters vegne, med mindre du har fået specifik tilladelse til dette.

DJUPortalen PRE-UNDERSØGER ELLER GODKENDER IKKE DJUPortalen klubber, OG KAN IKKE GARANTERE, AT EN DJUPortalen klub FAKTISK ER OPRETTET OG DRIVES AF DEN FYSISKE PERSON, ENTITET ELLER VIRKSOMHED, SOM ER RETMÆSSIG GENSTAND FOR EN DJUPortalen klub. EJ HELLER ER DJUPortalen ANSVARLIG FOR INDHOLDET AF NOGEN DJUPortalen klub, ELLER TRANSAKTIONER, DER INDGÅS ELLER ANDRE FORANSTALTNINGER PÅ ELLER I FORBINDELSE MED ALLE DJUPortalen klubber, HERUNDER HVORDAN ANSVARLIGE AF DJUPortalen klubber INDSAMLER, HÅNDTERER, ANVENDER OG / ELLER DELER NOGEN PERSONLIGE OPLYSNINGER, SOM DE ANSVARLIGE KAN INDSAMLE FRA BRUGERNE. DU BØR VÆRE FORSIGTIG MED AT TILVEJEBRINGE PERSONLIGE OPLYSNINGER TIL ELLER INDGÅ I ENHVER TRANSAKTION, I FORBINDELSE MED EN DJUPortalen klub.

Privacy

Vi interesserer os for privatlivets fred for vores brugere. Ved at bruge DJUPortalen, tillader du at få dine personlige data overført til og behandlet af DJUPortalen.

Ansvarsfraskrivelse

DJUPortalen er ikke ansvarlig og hæfter ikke på ingen måde for enhver art af bruger-indhold eller tredjepartsprogrammer, software eller indhold lagt på sitet, hvorvidt indsendt af brugerne af DJUPortalen, af DJUPortalen eller af tredjemand. DJUPortalen kontrollerer ikke og er ikke ansvarlig for, hvad brugerne lægger på DJUPortalen og er ikke ansvarlig for indhold, du kan møde på DJUPortalen eller i forbindelse med enhver art af bruger-indhold eller tredjeparts programmer eller indhold. DJUPortalen er ikke ansvarlig for adfærden, hvad enten online eller offline, af en bruger af DJUPortalen.

DJUPortalen kan være utilgængelig fra tid til anden pga. vedligeholdelse eller af andre grunde. DJUPortalen påtager sig intet ansvar for eventuel udeladelse, fejl, afbrydelser, sletning, kommunikations-svigt, tyveri eller ødelæggelse eller uautoriseret adgang til bruger-kommunikation. DJUPortalen er ikke ansvarlig for eventuelle tekniske fejl i nogen relaterede eller ikke-relaterede systemer.

Under ingen omstændigheder vil DJUPortalen være ansvarlig og/eller erstatningsansvarlig for tab eller skader som følge af enhver brugers brug af DJUPortalen, nogen form for bruger-indhold eller tredjepartsprogrammer, software eller indhold lagt på DJUPortalen eller via DJUPortalen eller overført til brugerne, eller enhver interaktion mellem brugerne, uanset om det er online eller offline.

DJUPortalen STILLES TIL RÅDIGHED "AS-IS" OG FRASKRIVER ENHVER OG ALLE REPRÆSENTATIONER OG GARANTIER, BÅDE UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, HERUNDER STILTIENDE GARANTIER FOR TITLER, SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKENDE. SELSKABET KAN IKKE GARANTERE OG LOVER IKKE NOGLE RESULTATER AF BRUGEN AF DJUPortalen ELLER EN DERMED FORBUNDET APPLIKATION. DJUPortalen ERKLÆRER ELLER GARANTERER IKKE, AT SOFTWARE, INDHOLD ELLER MATERIALE PÅ DJUPortalen ER NØJAGTIGE, FULDSTÆNDIGE, PÅLIDELIGE, AKTUELLE ELLER FEJLFRIE ELLER AT DJUPortalen, DJUPortalen SERVERE ELLER ENHVER APPLIKATION ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. DU BØR UDVISE FORSIGTIGHED I ANVENDELSEN OG VED DOWNLOAD AF SOFTWARE, INDHOLD ELLER MATERIALER OG BRUGE PASSENDE SOFTWARE TIL AT OPDAGE OG FJERNE VIRUS. UDEN AT BEGRÆNSE OVENSTÅENDE ANERKENDER OG ACCEPTERER DU, AT DU DOWNLOADER ELLER ANDEN MÅDE MODTAGER INDHOLD, MATERIALE, DATA ELLER SOFTWARE FRA ELLER GENNEM DJUPortalen OG ENHVER APPLIKATION PÅ EGEN RISIKO OG DISKRETION, OG AT DU VIL VÆRE ENEANSVARLIG FOR DIN BRUG HERAF OG ENHVER SKADE AF DINE SYSTEMER ELLER UDSTYR, TAB AF DATA ELLER ANDEN SKADE AF NOGEN ART, DER MÅTTE OPSTÅ.

Begrænsning af ansvar

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN DJUPortalen ELLER DETS DIREKTION/BESTYRELSE, ANSATTE ELLER ANDRE INTERESSENTER GØRES ANSVARLIGE OVER FOR DIG ELLER TREDJEMAND FOR NOGEN SKADER, HERUNDER ENHVER TABT FORTJENESTE ELLER MISTEDE DATA SOM FØLGE AF BRUG AF DJUPortalen ELLER NOGET AF SITETS INDHOLD ELLER ANDRE MATERIALER PÅ WEBSTEDET, TILGÅET ENTEN VED BESØG PÅ SITET ELLER VIA DOWNLOADS FRA WEBSTEDET, SELVOM DJUPortalen ER KLAR OVER ELLER ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. DJUPortalen HAR TIL ENHVER TID INTET ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR DIG I ALLE TILFÆLDE OG UANSET FORM, MED MINDRE ANDET ER PLIGTIGT VED LOV OG DU VIL IKKE VÆRE BERETTIGET TIL ERSTATNING AF NOGEN ART FRA DJUPortalen UANSET ÅRSAGEN TIL ENHVER HANDLING.

Afbrydelse

DJUPortalen kan afbryde din profil, slette din profil og ethvert indhold eller oplysninger, du har lagt op på DJUPortalen og / eller forbyde dig i at bruge eller få adgang til DJUPortalen anden grund af alle årsager eller ingen årsager til enhver tid efter eget skøn med eller uden varsel.

Tab eller beskadigelse

Du accepterer at holde DJUPortalen, dets datterselskaber og associerede selskaber, og hver af deres direktører, funktionærer, agenter, entreprenører, partnere og ansatte skadesløse i forbindelse med tab, ansvar, krav, skader, omkostninger og udgifter, herunder eventuelle advokathonorarer, der udspringer af eller i forbindelse med alle slags bruger-indhold, alle tredjepartsprogrammer, software eller indhold du overfører gennem DJUPortalen, via din brug af DJUPortalen, via din adfærd i forbindelse med DJUPortalen eller med andre brugere af DJUPortalen eller enhver overtrædelse af disse betingelser eller af enhver lov eller rettigheder for nogen tredjepart.

Henvendelser

Du anerkender og accepterer, at ethvert spørgsmål, kommentarer, forslag, idéer, feedback eller andre oplysninger om DJUPortalen leveret af dig til DJUPortalen ikke er fortrolige, og bliver udelukkende DJUPortalen ejendom. DJUPortalen ejer de eksklusive rettigheder, herunder alle immaterielle rettigheder, og skal have ret til ubegrænset brug af disse henvendelser uden kvittering eller kompensation til dig eller nogen anden part.

Andet

Disse vilkår udgør hele aftalen mellem dig og DJUPortalen om anvendelsen af DJUPortalen. Et svigt fra DJUPortalen i at udøve eller håndhæve enhver rettighed eller bestemmelse i disse betingelser, må ikke udgøre et afkald på sådanne rettigheder eller bestemmelser i denne eller nogen anden instans. Hvis en bestemmelse i aftale-vilkårene kendes ugyldig, fortsætter og forbliver den resterende del af denne aftale i fuld virkning. Hvis en bestemmelse i disse betingelser anses for ulovlig, ugyldig eller en eller anden grund ikke kan håndhæves, skal denne bestemmelse anses adskilt fra disse betingelser, og skal ikke påvirke gyldigheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser.

 
Delete item?